Varainhankinta Suomen terveellisimmällä tavalla!


Helppo, hauska, terveellinen ja tuottoisa vaihtoehto.


Liikkuen luokkaretkelle
– konseptin tarkoituksena on saada oppilaat harrastamaan liikuntaa vapaa-ajallaan ja samalla kartuttamaan luokan retkikassaa. Aloittaminen on maksutonta ja luokka saa Suomen suurimman, 80 % ansion.

Liikunnallinen ja terveyttä edistävä rahankeräystapa voitti Vuoden 2017 terveysteko-palkinnon. Liikuntaprojekti toteutettiin Rukan koulun luokan toimesta, projektin on kehittänyt liikunnanopettaja Markus Määttä.

Konseptin perusidea on seuraava. Jokainen oppilas hankkii itselleen sponsoriyrityksen / henkilön, joka tukee oppilasta sovitun ajanjakson. Oppilaalla voi olla 1-3 sponsoria. Sponsori maksaa jokaisesta liikutusta tunnista yhden euron, luokka saa tästä 0,80 euroa ja liikkuen luokkaretkelle yritys 0,20 euroa. Jos sponsoreita on useita, jaetaan kulut tasan. Oppilas voi tienata liikkumisellaan enimmillään kaksi euroa päivässä, kuitenkin siten, että kuukauden enimmäisansio on kuukaudessa olevien päivien määrä (max 31 €/kk). Liikuntasuoritusten toteutumista kontrolloidaan seurantalomakkeiden avulla.

Mukana olevat sponsorit saavat projektin aikana näkyvyyttä luokan kanssa sopimallaan tavalla. Rukan koulun luokka lisäsi yritysten näkyvyyttä luokan blogin ja facebook-sivujen, lehtikirjoitusten sekä koulun tapahtumien välityksellä. Näiden lisäksi oppilaat toimivat liikkuvina mainoksina, sillä heillä oli liikkuessaan päällä urheiluasu, jossa oli heidän sponsorinsa mainos. Jokaisen mukana olevan yrityksen tiedot tulevat myös liikkuenluokkaretkelle.fi sivulle.

Tarkoituksenamme on pitää huolta yhdessä oppilaiden riittävästä liikunnasta ja sitä kautta heidän fyysisestä kunnostaan ja jaksamisestaan. Uusimpien tutkimusten mukaan 7. luokalla enää viidennes ja 9. luokalla vain joka kymmenes liikkuu liikuntasuositusten mukaan, joka on vähintään tunti päivässä kohtalaisen rasittavaa liikuntaa. Lisäksi ns. ruutuaikaa mitattaessa vain viisi prosenttia lapsista ja nuorista ei ylitä suositusta. Toisin sanoen 95 prosentille ruutuaikaa kertyy yli suositusten.

Liikuntaprojekti on käynnissä läpi vuoden, myös koulun loma-aikoina. Tavoitteena on, että liikkuminen jatkuu projektin puitteissa esim. koko yläkoulun ajan. Näin voimme saada luotua oppilaille liikunnallista elämäntapaa ja sitä kautta terveempää tulevaisuutta. Projektin aikana varainkeruuta tapahtuu myös kesälomalla.

Tätä samaa konseptia voi käyttää niin koulut, urheiluseurat kuin työpaikatkin.

Markus Määttä
yrittäjä

”Olen Markus Määttä, 40-vuotias liikunnan ja terveystiedon maisteri (Jyväskylän yliopisto 2012). Toimin liikkunnanopettajana Kuusamossa Rukan yläkoululla.

Minulla on aikaisempana koulutuksena liikuntaneuvojan tutkinto. Olen toiminut liikunnan parissa koko elämäni, opiskeluni ja työni kautta viimeiset 15 vuotta.

Liikkuen luokkaretkelle-projekti sai alkunsa omasta kiinnostuksestani nuorten fyysistä kuntoa ja liikuntamotivaatiota kohtaan. Yleisesti tiedossa oleva nuorten vähäinen vapaa-ajalla tapahtuva liikkuminen sai miettimään, voisinko opettajana tehdä asialle jotain. Luokanvalvojan tehtävien myötä luokkaretkirahan keräys tuli ajankohtaiseksi, joten mietin olisiko jotain muuta keinoa kerätä rahaa luokalle, kuin myymällä epäterveellisiä tuotteita.”