Liikkuen luokkaretkelle – konsepti on luokan ja sponsoreiden yhteinen terveysteko. Kannustamalla nuoria liikkumaan säännöllisesti valtakunnallisen liikuntasuosituksen mukaan, tarjoamme heille mahdollisuuden terveellisempään elämään. Liikunnallisen elämäntavan ansiosta saamme terveempiä nuoria ja aikuisia.

Sponsorit saavat konseptin kautta näkyvyyttä sekä myönteistä yrityskuvaa. Näkyvyyttä lisätään luokan kanssa sopimalla tavalla. Rukan koulun luokka lisäsi yhteistyökumppaneidensa näkyvyyttä luokan blogin ja facebook-sivujen, lehtikirjoitusten sekä koulun tapahtumien välityksellä. Näiden lisäksi oppilaat toimivat liikkuvina mainoksina, sillä heillä oli liikkuessaan päällä urheiluasu, jossa oli heidän sponsorinsa mainos.

Sponsorit saavat mukanaoloajaksi käyttöönsä kaikki oppilaillakin käytössä olevat liikuntamateriaalit. Materiaalit sisältävät mm. videotreenipalvelun, harjoitusohjelmia, kuntosaliohjelmia ja harjoituspäiväkirjoja. Tarkat jäsenedut löytyvät jäsensivuilta.

Konsepti on valmistunut 2017 syksylle, mukana on jo useita luokkia ympäri suomen. Alle on listattu mukana olevia luokkia liikkuen luokkaretkelle-projektissa tukevat yritykset.

Yritysten lisäksi sponsoroinnissa on mukana suuri määrä oppilaiden lähisukulaisia ja tuttavia.

Mukana olevat yritykset

Jos haluat lähteä mukaan tukemaan nuoria, ota yhteyttä lomakkeen kautta. Olemme teihin yhteydessä ja etsimme yhteistyöluokan/seuran mahdollisimman läheltä toimipaikkaasi.

OTA YHTEYTTä