Miten pääsemme mukaan?

esittele idea luokalle / seuralle sivujemme avulla
kun päätätte osallistua, ota yhteyttä liity nyt – painikkeen kautta
olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian

Paljon ansio ja mistä se määräytyy?

Saatte aina suomen suurimman 80 % ansion, liikuntamääristä riippumatta.
Sponsori maksaa jokaisesta liikutusta tunnista yhden euron, luokka saa tästä 0,80 euroa ja liikkuen luokkaretkelle yritys 0,20 euroa.

Oppilas voi tienata kuukaudessa enimmillään niin monta euroa, kuinka monta päivää kuukaudessa on (max 31 €/kk). Päivittäin oppilas voi kartuttaa luokan retkikassaa enintään kahdella eurolla. Tavoitteena on liikkua säännöllisesti päivästä toiseen.

Maksaako aloittaminen?

Aloittaminen on ilmaista ja riskitöntä, kaikki materiaali ilmaiseksi käyttöön

Milloin projektin voi aloittaa?

Voitte liittyä mukaan milloin vain, mitä pidempään olette mukana, sitä enemmän ehditte tienata

Kuinka pitkään projekti jatkuu?

Päätätte itse kuin pitkään haluatte olla mukana.

Voiko projektin lopettaa kesken?

Lopettaa voi milloin vain, jokainen kuukausi kerryttää retkikassaa, joten mukana oleminen kannattaa aina. Jos haluatte lopettaa projektin, niin ottakaa yhteys meihin.

Mikä liikunta lasketaan mukaan?

Kaikki liikkuminen on mukana liikuntamäärien laskussa, monipuolinen liikunta on suositeltavaa. Mukaan liikuntamääriin lasketaan myös arki- ja hyötyliikunnat (esim. koulumatkat, liikunnalliset välitunnit).

Miten liikutut tunnit merkitään?

Jokaisen päivän päätteeksi seurantalomakkeelle kirjataan liikuttu aika (15 minuutin tarkkuudella) ja liikuntalajit. Määrät lasketaan yhteen kuukauden päätteeksi ja allekirjoitettu lomake palautetaan opettajalle.

Mitä oppilaan pitää tehdä?

Alussa hankkia sponsori, tämän jälkeen harrastaa liikuntaa ja huolehtia yhdessä luokkakavereiden kanssa siitä, että pyritte lisäämään sponsoreiden näkyvyyttä sopimallanne tavalla

Miten projekti työllistää huoltajaa?

Huoltaja on alussa sopimuksen teossa mukana, tämän jälkeen kannustaa nuorta liikkumaan sekä hyväksyy liikuntamäärät allekirjoituksella. Joku huoltajista mukana luokan raha-asioiden hoitamisessa, kuten muissakin rahankeräysmalleissa

Mitä opettajan tehtäviin kuuluu?

Projektin esittely oppilaille ja huoltajille, esim. vanhempainillassa.
Tarvittavien lomakkeiden tulostaminen oppilaille ja takaisin kerääminen.
Liikuntamäärien ilmoittaminen liikkuen luokkaretkelle yritykselle.
Laskutuksesta huolehtiminen, tämän voi tehdä myös huoltaja

Mitä sponsori hyötyy mukana olosta?

Positiivinen yrityskuva.
Toimit kannustimena liikunnan harrastamiseen.
Yrityksen näkyvyyttä pyritään lisäämään projektin avulla.
Pitkällä tähtäimellä saatte luultavasti lisää asiakkaita, oppilaista ja heidän lähipiiristä.

Kuinka pitkiä sopimuksien tulee olla?

Sopimukset ovat lyhimmillään 3 kuukautta, pisimmillään koko projektin mittaisia. Pituus määritellään sopimuksen teon yhteydessä.

Onko laskutus kuormittavaa?

Laskutus on helppoa verrattuna muihin rahankeräystapoihin. Laskutus hoidetaan tiheimmillään 3 kuukauden välein. Saatte kaikki ohjeet laskutuksen hoitamiseen.

Miten saamme rahat?

Vastuuhenkilö laskuttaa sponsoreita ja rahat tulevat suoraan tilillenne, ei rahan kuskaamista pankkiin.

Provision maksu?

Luokka maksaa provisio-osuuden vasta, kun luokalla on rahaa. Ensimmäinen laskutus tulee kuukauden kuluttua siitä, kun olette laskuttaneet sponsoreita. Myöhemmin laskutus samaan aikaan kuin laskutatte itse sponsoreita.

Ketkä saavat käyttää materiaaleja?

Oppilaat, huoltajat, opettaja ja sponsorit.
Jokaisella on täysi käyttöoikeus mukanaoloajan (ei kaupallista käyttöä)